VarjuOrg

Linux / Windows – what’s the difference…

Pisike script “Routing Table’i” haldamiseks…

Ehk siis… kui juhtute kasutama firmavõrku koos proxy serveriga ja samuti ka vaba 3G või wifi võrku, on pidevalt probleemiks hästi konfitud võrkude puhul et nad ei luba kasutada FTP’d või muud programmi, mida tahaks kasutada…

Kui ise proxyt confida ei saa, on võimalus luua “kanal” et pääseda “vaba võrgu” kaudu proxyst ja turvatud võrgust mööda.

Alljärgnev script siis testimiseks:

(Sellega on võimalik: vaadata IP route tabelit, lisada tabelisse uus teekond, kustutada tabelist teekond, vaadata IPconfigut.)

  1. Loo desktopile uus txt fail ja ava see
  2. Kopeeri sinna järgnev:
@echo OFF
title Managing Windows routes
rem Kristjan T 2011
:home
cls
echo.
echo Select a task:
echo =============
echo.
echo 1) Print IP route
echo 2) Add new single IP with GW
echo 3) Delete IP from IP route
echo 4) Run IpConfig.exe
echo 5) Exit
echo.
set /p web=Type option:
if "%web%"=="1" goto route
if "%web%"=="2" goto addIP
if "%web%"=="3" goto delIP
if "%web%"=="4" goto IPconf
if "%web%"=="5" exit
goto home
:route
echo Listing IP routes:
route print
Pause
goto home
:addIP
set /p adre= Enter new destination IP:
set /p adre2= Enter new source GW IP:
route add %adre% mask 255.255.255.255 %adre2%
@echo
@echo IP %adre% added to Windows route.
@PAUSE
goto home
:delIP
set /p adre3= Enter IP to be deleted:
route delete %adre3%
@echo
@echo IP %adre% deleted from Windows route.
@PAUSE
goto home
:IPconf
ipconfig /all
@PAUSE
goto home

Vali Fail menyyst: File > Save As > ROUTE_ADD_NETWORK.bat

Edukat testimist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *