VarjuOrg

Linux / Windows – what’s the difference…

Excel

Milline oleks EXCEL’is funktsioon “colums to text”

Oli vajadus teha CSV failist XLS fail , see ära modida ja seejärel teha uuesti tagasi CSV. Nagu näha, on teistelgi esinenud probleemi, kus “Text to Colums” toimib, kuid vastupidist funktsiooni ei ole. Lahendus oleks kasutada valemit: =A1&”,”&B1&”,”&C1&”,”&D1&”,”&E1&”,”&F1&”,”&G1&”,”&H1&”,”&I1&”,”&J1&”,”&K1

, , , ,

Excel ja rea automaatvärvid

Excel 2007 ja 2010 automaatset värvivalikut ridadele (negatiivsed, positiivsed või mis siis kui printsiibil) – reference: http://chandoo.org/wp/2010/01/05/conditional-formatting-dates/ http://www.homeandlearn.co.uk/excel2007/excel2007s6p2.html

, , , ,